Hizmet Standartlarımız

Sıra No Hizmetin Adı İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç)
 
1 Evlat Edinme
İlk Başvuru
Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. 2 SAAT
2 Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç T.C. Kimlik Numarası beyanı
Adli Sicil Kaydı
Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler
Yerleşim yeri belgesi
Öğrenim durumunu gösterir belge
Sağlık kurulu raporu
Özgeçmiş ve Referans
Aday / Eşler için 2 adet vesikalık fotoğraf
Evlilik Cüzdanı Beyanı
Aile Fotoğrafı
Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün, kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge
2 AY
 
3 Evlat Edinme İnceleme ve Araştırma Süreci -
(MÜRACAATLARIN ÇOK YOĞUN OLDUĞU DÖNEMLERDE BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE 6 AY DAHA UZATILABİLİR.)
6 AY
 
4 Evlat Edinme İtiraz Süreci Dilekçe 1 AY
5 Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi - 1-5 YIL
6 Evlat Edinme Çocuk Yerleştirme Süreci -
(İL İÇİ ÇOCUK YERLEŞTİRME AYNI GÜN,
 İL DIŞI İSE EN FAZLA 3 GÜN)
1-3 GÜN
7 Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci İzleme sürecinde il dışına çıkarılacak çocuklar için, ailenin dilekçesi alınır.
 
1,5 YIL
8 Evlat Edinme Sonlandırma Çocuğun yeni nüfus cüzdanı fotokopisi
Kesinleşmiş aile mahkemesi evlat edinme kararı
Çocuk ile birlikte ailenin vukuatlı nüfus kayıt örneği
1-6 AY
9 Koruyucu Aile Hizmetleri İlk Başvuru T.C. Kimlik Numarası beyanı
Fotoğraf
Öğrenim Durumu Belgesi
Evli ise Evlenme Cüzdanı
İş ve gelir durumu gösteren belge
Adil Sicil kaydı
Sağlık Raporu
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 
6 AY
10 Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci Çocuğun varsa öğrenim belgesi
Özgeçmiş ve referans
(ÇOCUĞUN KORUYUCU AİLEDE KALDIĞI SÜRE İÇERİSİNDE İLK YIL AYDA BİR KEZ, BİR YILDAN SONRA 3 AYDA BİR KEZ)
1 YIL
11 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat -Değerlendirme Dilekçe
T.C. Kimlik Numarası Beyanı
Anne ve baba ayrılmış ise ilgili mahkeme kararıDilekçe
 elemanı ile birlikte .
1 AY
12 Alan Taraması/İhbar Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar  -Değerlendirme - AYNI GÜN
13 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri - AYNI GÜN
14 5395 Sayılı kanun gereği savcı talimatı alınan çocuk işlemleri Emniyet Merkezinde tutulan tutanaklar
Adli Tabip Raporu
Savcı Talimatı
Görüşme Raporu
 
1 GÜN
15 Mülteci Çocuk Kabul İşlemleri Var ise Pasaport
Sığınmacı Belgesi
Sağlık Raporu
Gerekmesi halinde kemik yaşı tespit raporu
1 GÜN
16 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Gereğince, Verilen Bakım ve Barınma Tedbiri Kararlarının Uygulanması -
(MAHKEME KARARI ÇIKMASINA MÜTEAKİP EN KISA SÜREDE, AYRICA ACİL DURUMLARDA ACİL VALİLİK OLURU İLE TAHMİNİ 1 GÜN)
1 GÜN
17 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Gereğince, Verilen Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulanması -
(MAHKEME KARARI ÇIKMASINA MÜTEAKİP SOSYAL ÇALIŞMA GÖREVLİSİNE TEBLİĞİ SONRASI 10 GÜN)
10 GÜN
18 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri T.C. Kimlik Numarası Beyanı
SOYBİS Dilekçesi
Çocuğa ait sağlık raporu
Boşanma varsa mahkeme kararı
Anne ve/veya babanın gelir durumu belgesi
Varsa tutukluluk ve engel durumunu gösterir belge
1 AY
19 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Ön Başvuru İşlemleri Dilekçe
Yapı Kullanım Belgesi/İskân
Tapu Fotokopisi – Kira Sözleşmesi
Kurucu Kimlik Fotokopisi
1 AY
20 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Asıl Başvuru İşlemleri
 
Kurucudan istenen belgeler;
a) Şahıs
Dilekçe
Kurucu Kimlik Fotokopisi
Adli sicil belgesi
Öğrenim durumunu gösterir belge
Fotoğraf
Sağlık Raporu
Bina Tanıtım Raporu
Kira Sözleşmesi
Bahçe Kullanma İlişkin Apartman Yönetim İzni
İtfaiye Raporu
Emniyet Raporu
İl veya İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Raporu
Bina Projesi
Teknik Rapor
Numarataj Belgesi/Adres Tespit Belgesi
b) Tüzel Kişilik
Şahıs için belirtilen belgelerin dışında;
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi
3 AY
21 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri/Çocuk Kulüpleri Açılış izin belgesi (Ruhsat) işlemleri Bina ile ilgili istenen uygunluk belgelerinin tamamlanması
Kuruluşun tefrişinin sonuçlanması
Sorumlu müdür evraklarının il müdürlüğüne teslim edilmesi
Açılış izin belgesinin düzenlenmesi
10 İŞ GÜNÜ
22  
 
 
 
 
 
Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Devir İşlemleri
a) Devralan
Dilekçe
Kimlik Fotokopisi
Diploma
Fotoğraf
Adli Sicil Kaydı Belgesi
Sağlık Raporu
Vergi Levha Belgesi
Personel Giriş Evrakları
b) Devreden
Dilekçe
Açılış/Değişiklik İzin Belgesi
Kuruluş Müdür Belgesi
Personel Çıkış Evrakları
 
 
 
 
 
 
1 AY
23 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Nakil ve İsim Değişikliği İşlemleri Dilekçe
Açılış/Değişiklik İzin Belgesi
Fotoğraf
Kuruluş Müdür Belgesi
1 AY
24 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Kurucu Temsilcisi Değişikliği İşlemleri Dilekçe
Açılış/Değişiklik İzin Belgesi(Aslı)
Fotoğraf
Kurucu Temsilcisinin Kimlik Fotokopisi
Kurucu Temsilcisinin Adli Sicil Kaydı Belgesi
Kurucu Temsilcisinin Sağlık Raporu
Kurucu Temsilcisinin Öğrenim Belgesi
Ticari Sicil Gazetesi
Yönetim Kurulu Kararı
İmza Sirküsü
 
 
 
 
 
1 AY
25 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Kapasite Değişikliği Dilekçe
Açılış/Değişiklik İzin Belgesi
Fotoğraf
Bina Tanıtım Raporu
Bina Projesi
1 AY
26 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Kapanış İşlemleri Dilekçe
Kuruluşu Kapatacağına İlişkin Tüm Personel ve Velilerden Alınan Belge (İmza Listesi)
Açılış/Değişiklik İzin Belgesi
Fotoğraf
Kuruluş Müdür Belgesi
Personel Çıkış Evrakları
Çocuk Kütük Defteri ve Denetim Defteri
1 AY
27 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Personel İşlemleri Üst Yazı
Dilekçe
Kimlik Fotokopisi
Fotoğraf
Diploma
Sağlık Raporu
Adli Sicil Kaydı
SGK Giriş Belgesi
İş Sözleşmesi
1 AY
28 Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Dilekçe
Aile bütünlüğü olan ailelerde eş (erkek) çalışamıyor ise sağlık kurulu raporu
Öğrenci belgesi
İşkur başvuru formu
Hanede yaşayanların nüfus cüzdan fotokopileri
Soybis İzin Belgesi
Eşi cezaevinde ise tahliye tarihine ilişkin belge
1 AY
29 Şiddet Mağduru Kadın/ Erkek İlk Başvuru İşlemleri Başvuru dilekçesi
T.C. Kimlik numarası beyanı
AYNI GÜN
30 Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri Yöneticinin bağlı olduğu özel hukuk tüzel kişilik tarafından yetkilendirilmesi yazısı
T.C. Kimlik Numarası beyanı
Öğrenim durumunu gösterir belge
Adli sicil kaydı
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı 
Kuruluş binasının iskân durumu hakkında yapı kullanma izin belgesi ya da statik rapor
Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği
Yangın güvenliği raporu
30 İŞ GÜNÜ
31 Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri
 
Gerçek kişi için T.C. Kimlik Numarası beyanı, özel hukuk tüzel kişisi için vergi kimlik numarası beyanı
İş sözleşmesi
Öğrenim durumunu gösterir belge
Aile Danışmanlığı Eğitim Belgesi
Adli Sicil Kaydı
Tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği
Başvuru yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge
İskân raporu örneği ya da statik raporu örneği
Merkezin tüm mekânlarını ve kullanım amaçlarını gösterir kroki, adres, telefon ve adı
Yangın güvenliği raporu
Apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi
İç hizmet yönergesi
Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirkülerinin birer örneği
30 İŞ GÜNÜ
32 Huzurevi Başvurularının alınması Dilekçe
T.C. Kimlik Numarası beyanı
Gelir durumunu gösterir belge
Sağlık raporu
Varsa Vasi kararı
1 AY
33 Huzurevi Başvurularının değerlendirilmesi ve sıraya alınması - 10 İŞ GÜNÜ
34 Engelli Kimlik Kartı Başvuru İşlemleri Sağlık kurulu raporu
Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Fotoğraf
Engelli Kimlik Kartı Müracaat Dilekçesi
7 GÜN
35 Özel Huzurevi Açılışı başvuru İşlemleri Dilekçesi 
T.C. Kimlik Numarası beyanı,
Öğrenim durumunu gösterir belge
Adli sicil kaydı
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan
İş sözleşmesi
1 AY
36 Özel Huzurevi Açılış İşlemleri Yapı kullanma izin belgesi ya da statik rapor
Tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği
Yangın güvenliği yönünden rapor
İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu
Binanın rölövesi ve fotoğrafları
1 AY
37 Özel Huzurevi Devir ve Nakil İşlemleri Devir senedi
Dilekçe
3 AY
38 Korunmaya Muhtaç Engelli İlk Başvuru T.C. Kimlik numarası beyanı
Engelli sağlık kurulu raporu
Dilekçe
Fotoğraf
Varsa öğrenim durumunu gösterir belge
Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı
Bakmakla yükümlü bulunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler ya da kişisel bilgileri sorgulama dilekçesi
1 AY
39 Engelli Evde Bakım İlk Başvuru Dilekçe
Hanede yaşayanların nüfus cüzdan fotokopileri
Engelli sağlık kurulu raporu
Fotoğraf
Varsa öğrenim durumunu gösterir belge
Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (Velayet kararı)
Gelir Durumuna İlişkin Beyan Belgesi
Soybis Kullanım İzin Formu
Evde Bakım Taahhüt Sözleşmesi
1 AY
40 Özel Bakım Merkezleri Açılış Başvuru İşlemleri Kurucudan istenecek;
Dilekçe
T.C. Kimlik numarası beyanıAdli sicil kaydı
Öğrenim Durumu Belgesi
Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri
Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği
Kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge
Kurucunun vergi borcu ve SGK pirim ve BAĞ-KUR borcu olmadığına dair belge
Daha önce bu alanda faaliyet gösterdiğine veya faaliyet göstermediğine dair beyanını içeren belge Sorumlu Müdürden istenecek belgeler;
Dilekçe
T.C. Kimlik Numarası beyanı
Adli sicil kaydı
Engelli bireylere yönelik niteliklerine ilişkin belgeler ve Öğrenim Durumu
Özgeçmiş
İş sözleşmesi
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı 
1 AY
41 Özel Bakım Merkezleri Açılış İşlemleri Merkez hizmet binası için;
Tapu senedi veya kullanım hakkının elde edildiğine dair sözleşme örneği
Binanın, yapı kullanma izin belgesi örneği ve Depreme Dayanıklılık Raporu
Kroki ile proje örneği
Binanın rölöve ve fotoğrafları
İtfaiye Raporu
Emniyet ve Asayiş Raporu
Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler;
Dilekçe
T.C. kimlik numarası beyanı, yabancı uyruklular için çalışma izninin örneği,
Öğrenim durumunu gösterir belge
Adli Sicil Kaydı,
Özgeçmiş
İş sözleşmesi
(EVRAKLARIN İL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLMESİNDEN İTİBAREN 30 İŞ GÜNÜ)
30 İŞ GÜNÜ
42 Kuruluş Ziyaret Talepleri Dilekçe
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 AY
43 Araştırma ve Tez Talepleri Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Araştırma / Tez Hakkında Bilgi
Dilekçe
Okumakta olan okulun öğrencisi ya da kurumun personeli olduğunu gösterir belgeler
1 AY VE 3 AY ARASI
44 Gözlem ve İnceleme Talepleri Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Öğrenci Belgesi Fotokopisi
Okuduğu okuldan yazı
Dilekçe
1 AY VE 3 AY ARASI
45 3091 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu İl Müdürlüğümüze yapılan yazılı, elektronik başvuru 1 AY
46 4982 Bilgi Edinme Kanunu  Başvurusu İl Müdürlüğümüze sunulan yazılı veya elektronik başvuru 15 GÜN
47 Bimer Başvurusu BİMER Sistemi üzerinden yapılan başvuru 15 GÜN
GÖRÜŞ ÖNERİ, İSTEK (1 AY)
48 Röportaj-Ses Görüntü kaydı alma-Haber yapma talepleri Dilekçe
 
1 AY
49 Mal ve Hizmet Alımı Ödemeleri / Hak Ediş Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi (Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmesi koşuluyla) Fatura
Vergi borcu yoktur yazısı
Maaş bordrosu
Maaşların banka hesaplarına yattığına dair banka dekontları
Hizmetin gerçekleştiği aydan önceki aya ait SGK Tahakkuk fişi
Çalışanların sigorta primlerinin yattığına dair banka dekontları
(BAKANLIKTAN ÖDENEK GELMİŞ İSE)
5 İŞ GÜNÜ

 
50 Şehit Yakınları ve Gazilere Verilen Kimlik Kartı İşlemleri Başvuru Formu
Biometrik Fotoğraf
SGK’dan Alınan Kart
Kimlik Sureti
3 HAFTA
51 Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı SGK’dan kanun kapsamı ve hak sahibine yakınlığını gösteren belge
Nüfus Cüdan Fotokopisi
Biyometrik Fotoğraf ve Müracaat Formu
Diğer hak sahiplerinden feragat belgesi
Hak sahibine ait vukuatlı nüfus kayıt örneği
Müracaat edene ait vukuatlı nüfus kayıt örneği
Öğrenim Durum Belgesi
Serfikalar ve Bonservisler
Sabıka Kaydı
Askerlik Durum belgesi
Sağlık Heyet raporu
 
2 HAFTA
52 Doğum Yardımı Başvuru dilekçesi
Yenidoğan çocuğun Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Doğum yapan annenin veya yenidoğan çocuğun babasının Nüfus Cüzdanı fotokopisi
45 GÜN
53 Erişilebilirlik Öneri ve Şikâyet İşlemleri Başvuru Dilekçesi 2 AY
54 Kurumlar Arası Atama İşlemleri Müracaat Ve Değerlendirme Atanma Talebinde Bulunan Personelin DilekçesiHizmet Cetveli
(BAKANLIĞIMIZ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA YAZILMAK ÜZERE)
1 AY
 
İlk Müracaat Yeri: İl Müdürlüğü
 
Sorumlu Kişi: Ahmet ÇAKAR (İl Müdür V.)
 
Adres: Bahçelievler Mah. Teknik Lise Cad. No:121/A Altıeylül/BALIKESİR
Telefon: 0266 249 29 73
Faks: 0266 249 78 77
E-Posta: balikesir@aile.gov.tr
İkinci Müracaat Yeri: Balıkesir Valiliği
 
Sorumlu Kişi: Şükrü KARA (Vali Yardımcısı)
 
Adres: Eski Kuyumcular Mah. Hükümet Konağı Altıeylül/BALIKESİR
Telefon: 0266 245 13 01
Faks: 0266 249 26 13
E-Posta: balikesir@icisleri.gov.tr

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.