ULUSAL ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME SİSTEMİ KULLANILARAK BİNA BİLGİLERİNİN SİSTEME GİRİLİŞİ

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamında engelli bireylerin de engelli olmayan bireyler gibi herhangi engelle karşılaşmadan ve kimseden yardım beklemeksizin yaşamın her alanında bulunabilmesi ve kamuya yönelik hizmetlerden engelsiz olarak yararlanabilmesi için erişilebilirlik çalışmaları kapsamında denetim ve izleme faaliyetleri yürütülmektedir.

Buna göre;

a) Denetim Faaliyetleri kapsamında, her İl’de oluşturulan İl Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları tarafından halkın kullanımına açık bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirilmekte olup, eksiklik tespit edilmesi durumunda Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda cezai müeyyide uygulanmakta, eksiklik tespit edilmemesi durumunda da Erişilebilirlik Belgesi düzenlenmektedir.

Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikleri, Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği erişilebilirlik standartlarına(standartlar telif hakkına tabi olup, tadilatı giderecek yüklenici firmalar tarafından temin edilebilmektedir) uygun olarak giderme sorumluluğu; bina, açık alan veya toplu taşıma aracının malikine aittir.

Komisyon, tespit edilen eksikliklerle ilgili Raporu, bina, açık alan ve toplu taşıma aracının kullanıcısına/işleticisine tebliğ eder.

Kiracılı kullanımlar için eksikliklerin giderilmesiyle ilgili sorumluluk, mal sahibi ile kiracı arasında yapılan sözleşmede ayrıca belirtildi ise o şekilde giderilecektir.

Kira sözleşmesinde ayrıca bir hüküm yoksa eksikliği giderme sorumluluğu, malike aittir.

b) İzleme Faaliyetleri ise denetim çalışmalarından bağımsız ancak eşgüdümlü olarak yürütülen, ülke genelindeki bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarında erişilebilirlik standartlarının uygulanmasının takip edilmesi faaliyetidir.

İzleme çalışmaları, Komisyon ile ilgili olmayıp, İl Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan İl Erişilebilirlik Sekretaryası ile muhatap Kurumların(erişilebilirlik standartlarını uygulamakla yükümlü) koordineli olarak gerçekleştirdiği faaliyettir.

Bu amaçla, Bakanlığımızca, ilk etapta Kamuya ait binaların erişilebilirlik envanterinin oluşturulacağı Ulusal Erişilebilirlik İzleme Sistemi(UEİS) geliştirilerek; Kamuya ait her binada, o binada görevli, bir asil bir yedek bina teknik sorumlusu görevlendirilmesi, bu sorumlular tarafından, sorumlu oldukları binanın bilgilerinin UEİS’e girişi sağlanarak, ülke genelindeki kamu binalarının erişilebilirlik durumuna ilişkin envanterin oluşturulması planlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Ancak, görevlendirilen personellerin bilgilerinin sisteme kaydedilmesi ve binaların verilerinin sisteme aktarılması sürecinde sorunlar yaşandığı bilinmekte olup, bina sorumlularının mümkünse bilgisayar ve interneti iyi kullanabilme bilgisine sahip personellerden belirlenmesi gerekmektedir.
 
Ulusal Erişilebilirlik İzleme Sistemi’ne giriş yapılması ve bina bilgilerinin sisteme girilişinin doğru olarak yapılabilmesi için;
 

 • Ulusal Erişilebilirlik İzleme Sistemi için https://eris.aile.gov.tr  linki ile giriş yapınız. (“www” KULLANMAYINIZ),
 
 • Giriş ekranı açılmıyorsa, farklı web tarayıcılarını (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari vb.) deneyiniz,
 
 • Sisteme giriş için daha önce Kurumunuza yazı ile bildirilmiş olan Kullanıcı Adı ve Şifreyi kullanınız/isteyiniz,
 
 • Açılacak ekranda filtreleme yapılarak, sistemde kayıtlı sorumlu olunan hizmet binanızı bulunuz,
 
 • Sorumlu olunan binanın bulunamaması durumunda, YENİ BİNA BİLGİSİ GİR butonundan kayıt yapınız(mükerrer kayıt olmaması için dikkatli arama yapınız),
 
 • Yeni bina kaydı yapıldı ise 1 veya 2 iş günü içerisinde, bina sisteme tanıtılacak ve bu süre sonunda iş ataması(e-posta gönderimi) yapılacaktır.
 
 • Bina bilgilerinin kaydı yapılırken, ana ekranda bulunan ADRES KOORDİNAT GİRİŞİ butonu kullanılarak ve işretçi sürüklenerek harita üzerinde de adresi işaretleyiniz,
 
 • Sistemde bulunan/kaydedilen bina için görevlendirilecek bir asil bir yedek bina sorumlularına ait tüm güncel bilgileri kaydediniz(E-Posta adresi mutlaka güncel olmalı),
 
 • Bina teknik sorumlularını, teknik sorumlusu olacağı binada görevli, iyi derecede bilgisayar ve internet kullanma bilgisine sahip personelden belirleyiniz.
 
 • Sisteme kaydedilen e-posta adreslerine, bina bilgilerinin elektronik ortamda internet üzerinden 1-2 saat içerisinde aktarılabileceği bağlantı linki, takip eden iş günü içerisinde Bakanlığımız tarafından gönderilecektir(yeni bina kayıtlarında 3-4 iş günü sonrasında).
 
 • E-Posta adresinin sık sık kontrol edilmesi gerekmektedir.
 
 • E-Posta olarak gelen link kullanılarak, binanın büyüklüğüne ve bina sorumlusunun binayı tanıma bilgisine bağlı olarak, 1-2 saat içerisinde binaya ait bilgiler kısa soru-cevaplar ile sisteme girilerek, İzleme Çalışması sonlandırılabilecektir.
 
 • İzleme Çalışması, ilk etapta Kamu binalarında uygulanmaktadır. Ancak diğer Kurum ve Kuruluşlar da binalarına ait bilgileri aynı işlemleri gerçekleştirerek sisteme girebilecektir.
 
 • Ulusal Erişilebilirlik İzleme Sistemi zaman zaman yoğunluk sebebi ile cevap verememekte veya hata vermekte olup, aynı işlemlerin farklı saatlerde tekrarlanması durumunda giriş ve kayıt işlemi tamamlanabilmektedir.
 
 • Sisteme bilgisi kaydedilen Kurumun binasının değişmesi durumunda, yukarıdaki işlemlerin, kullanılacak yeni bina için yeniden yapılması gerekmektedir.
 
 • Umuma açık hizmet sunan her Kurum/Kuruluş/İdarenin söz konusu çalışmaları kendisinin yapması gerekmektedir.
 
 • Bazı Kurumların, bağlı kuruluş binaları için görevlendirilecek sorumluları, kuruluş binasında çalışmayan kişilerden belirlediği ve tek elden tüm kuruluşların işlemlerini yapmaya çalıştığı ve iş yoğunluğu oluşturulduğu anlaşılmakta olup, bağlı Kuruluşlara aynı işlemleri yapmaları üzere yazı ile talimat verilerek takibinin yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

 
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına saygıyla duyurulur.

 

                                                                                                                      Mustafa AKBIYIK     
                                                                                                                            İl Müdür V.         


 

Ayrıntılı bilgi için İl Erişilebilirlik Sekretarya Sorumlusu Sosyolog Bayram ÇALIŞIR ile irtibata geçebilirsiniz.

Adres     : Bahçelievler Mah. Teknik Lise Cad. 121/A 10050 Altıeylül/Balıkesir
Telefon  : 0266 249 42 93 - 0266 249 29 73
Fax        : 0266 249 78 77