ERİŞİLEBİLİRLİK KONUSUNDA CEZAYA MARUZ KALMAYINIZ

Erişilebilirlik, binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engellilerimiz tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade etmektedir.

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” kapsamında oluşturulan İlimiz Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından; kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların erişilebilirlik standartlarını taşıması açısından kapsamlı bir şekilde ele alınarak gözden geçirilecek ve görülen eksikliklerin 01.07.2015 tarihine kadar tamamlanması için yazılı olarak ikaz edilecektir.

Erişilebilirlikle ilgili TSE Standartları; TS 9111 “Engelliler ve Hareket Kısıtlığı Bulunan Bireyler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri”, TS 12576 “Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları”, TS 12460 “Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm: 5 Engelli ve Yaşlılar İçin Tesislerde Tasarım Kuralları”, TS ISO 23599 “Görme Engelli veya Az Görenler İçin Yardımcı Mamuller-Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri”,  ISO 13536 “TS ISO 23599’un Uygulanmasına Yönelik Tamamlayıcı Standartlar”,  ISO 23600 “Görme ve İşitme Engelliler İçin Yardımcı Mamuller-Yaya Trafik Işıkları-Sesli İkazlar ve Hissedilebilir Yüzeyler” olmakla birlikte söz konusu Standartlar Türk Standartları Enstitüsünden temin edilebilmektedir.
İlgili Yönetmeliğin 18.Maddesinin (1.) bendinde; “Umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her bir tespit için bin Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı ellibin lirayı geçemez. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına her bir tespit için BEŞBİN Türk Lirasından YİRMİBEŞ BİN Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının tutarı beşyüz bin lirayı geçemez” hükmü amirdir.

Bu nedenle, ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında eksikliklere ilişkin tekrar süre verilmesi söz konusu olamayacağından, idari para cezası ile karşılaşılmaması için Başkanlığınız / Müdürlüğünüz / Hastaneniz / İdareniz binasında gerekli tedbirlerin alınması ve konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek,  bağlı ilçe teşkilatlarınızın, kuruluş idarelerinizin ve birimlerinizin ile Kaymakamlığınızdan / Başkanlığınızdan / İl Müdürlüğünüzden  Ruhsat alan Özel Kuruluşların da tarafınızca (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Ana Okulu, Özel Rehabilitasyon Merkezi, Özel Öğrenci Yurdu, Alışveriş Merkezleri, Açık ve Kapalı Otoparklar, Sinemalar, Noterler vb.) yazılı olarak ikaz edilmesi ile takibinin yapılarak eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan ile toplu taşıma araçlarının sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine saygıyla duyurulur.


Ayrıntılı bilgi için İl Müdürlüğü personelimiz Sosyolog Bayram ÇALIŞIR ile irtibat kurabilirsiniz.

Adres     : Bahçelievler Mah. Teknik Lise Cad. 121/A 10050 Altıeylül/Balıkesir
Telefon  : 0266 249 42 93 - 0266 249 29 73
Fax        : 0266 249 78 77